Notaris trouwen

Wat je moet weten Voordat je gaat Trouwen?

Trouw je niet automatisch onder huwelijksvoorwaarden, ga dan langs bij een notaris. Ga je samen een huis kopen of komen er kinderen dan is trouwen verreweg het makkelijkst, hoor je vaak. Wat zijn eigenlijk de verschillen tussen trouwen, het geregistreerd partnerschap en samenwonen met een samenlevingscontract?Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Even afgezien van romantische of kerkelijke aspecten lijken het huwelijk en het geregistreerd partnerschap veel op elkaar. Het geregistreerd partnerschap is oorspronkelijk bedacht voor mensen die niet mochten trouwen omdat zij van hetzelfde geslacht zijn. Maar omdat heterostellen niet gediscrimineerd mochten worden, is het geregistreerd partnerschap ook voor hen opengesteld.

Ingevoerd Homohuwelijk

Toen korte tijd later het homohuwelijk werd ingevoerd, was het geregistreerd partnerschap eigenlijk overbodig geworden. Afgeschaft is het tot nu toe echter niet.

Partnerschap kan Uitkomst bieden

Waarom je hier nog voor zou kiezen? Er wordt nog steeds gebruik van gemaakt. Er is een groep die uit emotionele overwegingen niet wil trouwen. Het geregistreerd partnerschap kan dan uitkomst bieden.En aantal zaken wettelijk vastgelegd

Door te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, wordt een aantal zaken wettelijk vastgelegd. Zo zijn partners verplicht voor elkaar te zorgen en naar draagkracht bij te dragen aan de kosten voor de huishouding. Gaan ze uit elkaar, dan kan er een alimentatieplicht ontstaan. Beide partners zijn automatisch elkaars erfgenaam.

Kinderen binnen een huwelijk

Kinderen die binnen een huwelijk geboren worden, zijn automatisch familie van beide ouders. Kinderen geboren binnen een geregistreerd partnerschap vallen automatisch onder het gezag van beide ouders, tenzij er een andere vader is. Om ervoor te zorgen dat het kind ook familie wordt van de vader, moet hij het kind wel nog erkennen.

De burgerlijke stand

Zowel een huwelijk als een gegegistreerd partnerschap sluit je bij de burgerlijke stand. Voor beide vormen moet je uiterlijk een maand van te voren in ondertrouw gaan en heb je getuigen nodig.

Trouwen in het buitenland

Buitenlands recht :Is echter buitenlands recht van toepassing op jullie huwelijksvermogen, dan is de kans zeer klein dat al jullie vermogen tot één geheel samenvloeit zoals naar Nederlands recht het geval zou zijn geweest, omdat elk land zijn eigen regels van huwelijksvermogensrecht kent. Indien bij een huwelijk meerdere nationaliteiten zijn betrokken, bepaalt het internationaal privaatrecht van het betreffende land waar het huwelijksvermogen verdeeld dient te worden, bijvoorbeeld door overlijden of echtscheiding. Tot slot, Ga jij trouwen? de notaris kan je helpen bij het vinden van de antwoorden

Gaat u samenwonen en trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, ga dan langs bij een Notaris.