Informatie-huwelijk

Wat is nu precies een huwelijk?
Een huwelijk is een overeenkomst (samenlevingsvorm tussen 2 personen. Je kan in het huwelijk treden, en daarna zitten jullie samen in het huwelijk. Zo ook het gezegde we hebben een huwelijk van b.v. 25 jaar.
Trouwen is meestal maar 3 kwartier, een bruiloft 1 dag, en een huwelijk is levenslang.

Alvorens in het huwelijk te treden begin je met het huwelijksaanzoek, dit kan anno 2013 zowel door de man als vrouw gedaan worden.

Huwelijksaangifte

Wanneer je een huwelijksaangifte gaat doen, gebeurd dat in het gemeentehuis.Om wettelijk te kunnen trouwen, moet je eerst een huwelijksaangifte doen. Wanneer je een huwelijksaangifte doet, ga je in ondertrouw. De huwelijksaangifte is 1 jaar geldig, maar moet minimaal 14 dagen voor de huwelijksvoltrekking gebeurd zijn. De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkingsregister.Voorbereiding op het huwelijk – hoe begin je?

Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende en geregelde vorm van samenleving tussen man en vrouw, twee mannen of twee vrouwen. Het werd in Nederland ingevoerd op 1 januari 1998.

Nederlandse wet Huwelijk

In de Nederlandse wet staat een geregistreerd partnerschap gelijk aan een huwelijk, op de (familierechtelijke) situatie van eventuele tijdens het partnerschap geboren kinderen na. Het geregistreerd partnerschap schept als zodanig geen afstammingsrelatie ofwel “familierechtelijke betrekking”.

Mannelijke partner

De mannelijke partner moet de kinderen van zijn vrouwelijke partner erkennen om juridisch vader te worden. Beide partners (ook die van gelijk geslacht) hebben wel van rechtswege het gezamenlijk gezag over de binnen het partnerschap geboren kinderen tenzij een derde juridisch ouder is.

Juridisch

De partner die geen juridisch ouder is geldt als stiefouder, en heeft dus een onderhoudsplicht en een blijvend huwelijksverbod t.a.v. het kind. Bij partners van gelijk geslacht moet de partner om het juridisch ouderschap te verwerven de kinderen adopteren van de partner die al juridisch ouder is – door geboorte als het een vrouw betreft; door erkenning of juridisch vaderschap door een eerder huwelijk als het een man betreft; of in beide gevallen door een eerdere adoptie. De partners kunnen gezamenlijk adopteren.

Belangrijk

Een belangrijk verschil tussen een geregistreerd partnerschap en het huwelijk is dat het geregistreerd partnerschap zonder tussenkomst van de rechter ontbonden kan worden. Door hun huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap staat deze mogelijkheid ook voor gehuwde stellen open. Dit is in de volksmond flitsscheiding gaan heten.kerkelijk huwelijk.

Wie kunnen er in een kerk trouwen?

Afhankelijk van hoe je in het katholiek geloof staat en hoe je levenssituatie is, zijn er verschillende routes naar je kerkelijk huwelijk. Ook als je nooit (meer) in een kerk komt, is er meestal geen belemmering om te trouwen.

Geregistreerd Partnerschap

Iemand die een geregistreerd partnerschap wil aangaan, kan dit maar met één persoon tegelijkertijd doen. Partnerschapsvoorwaarden tijdens registratie:
Voor het opmaken van partnerschapsvoorwaarden is een notariële akte nodig. Deze moet getekend worden vóór de dag van de registratie van het partnerschap.

Huwelijkse voorwaarden:

Wie huwelijkse voorwaarden wenst te maken, heeft in beginsel een grote mate van vrijheid (contractvrijheid). Huwelijksvoorwaarden tijdens het huwelijk:
Tijdens het huwelijk kunnen huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd of alsnog worden aangegaan.

Soorten huwelijksvoorwaarden:

Deze huwelijkse voorwaarden zijn onder te verdelen in drie verschillende soorten. Dit zijn koude uitsluiting, beperkte gemeenschap en het verrekenbeding.

Samenlevingscontracten:

Het samenlevingscontract is mogelijk tussen alle mensen die gaan trouwen om en samenlevings contract te laten opstellen. In hoeverre willen partijen hun inkomsten delen? Hoe is de regeling indien één van beiden in het geheel geen inkomsten heeft.

Het huwelijkscontract

Is een akte waarin toekomstige echtgenoten hun huwelijksvermogensstelsel kunnen regelen. Deze akte moet opgemaakt worden door een notaris, en gebeurd voor het huwelijk. Het is niet verplicht, trouwen jullie zonder huwelijkscontract, dan zijn jullie automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Ook anders benaamd de huwelijksvoorwaarden.

Huwelijksvoltrekking

De huwelijksvoltrekking is het officiële trouwen, dit gebeurd in België door de ambtenaar van de burgerlijke stand, en de burgemeester. Meestal op het gemeentehuis.ook wel genoemd de huwelijkssluiting.

Huwelijksinzegening

Veel bruidsparen kiezen ook voor een huwelijksinzegening , en trouwen dan ook voor de kerk, Je moet eerst wettelijk getrouwd zijn, want een kerkelijk huwelijk is niet rechtsgeldig. Ook gelovige bruidsparen die graag een inzegening willen, maar geen kerkbezoek, kunnen een weddingpastor inschakelen, deze zal het bruidspaar dan de huwelijksinzegening

De definitie van een huwelijk is eigenlijk levenslang, als je trouwt zit je samen in een huwelijk.
de rest het trouwen is maar een moment, de bruiloft is maar 1 dag, het huwelijk ondergaan jullie samen als het goed is voor de rest van jullie leven. Vandaar ook de uitdrukking wij stappen samen in het huwelijksbootje. En de huwelijksreis, je kan niet zeggen ik heb een trouwreis, of bruiloftsreis. Het huwelijk komt na trouwen en de bruiloft.