ceremoniemeester

De ceremoniemeester als tussenpersoon

Het is de bedoeling dat de ceremoniemeester goed met het bruidspaar doorspreekt wat precies de bedoeling is en hoe traditioneel de bruiloft wordt. Het bruidspaar heeft waarschijnlijk bepaalde verwachtingen van de ceremoniemeester en geeft misschien een eigen invulling aan de taken van de ceremoniemeester. De hieronder omschreven taken dienen als leidraad. Zo weet je als toekomstig ceremoniemeester ongeveer wat je te wachten staat en hoe het officieel hoort. In principe treedt de ceremoniemeester op als tussenpersoon tussen het bruidspaar en de gasten. Zo zal hij alle gasten benaderen door middel van een brief, met daarin allerlei nuttige informatie, zoals bijvoorbeeld welke huwelijkscadeaus het paar wenst (of eventueel een gemeenschappelijk cadeau) en wat er op het programma staat. Hierin kan ook vermeld worden dat de ceremoniemeester als contactpersoon fungeert voor eventuele verrassingen naar het bruidspaar toe.Ceremoniemeester op de trouwdag

Op de grote dag zelf is het van belang dat de bruidegom op tijd op staat en dat hij alle benodigde papieren, het bruidsboeket en de ringen bij zich heeft. De ceremoniemeester kan hem hier door middel van een telefoontje aan herinneren. Alvorens de ceremoniemeester op het betreffende adres de volgorde van instappen in de trouwauto’s en de volgorde in de stoet regelt, geeft hij eerst aanwijzingen aan de bruidskinderen en de getuigen en zorgt dat alle gasten voorzien zijn van corsages. Aangekomen bij het stadhuis of de kerk wijst hij de gasten hun plaats. Na de huwelijksceremonie controleert hij, of alle fooien betaald zijn, bij vertrek of de goede volgorde aangehouden wordt in de auto’s en of niemand per ongeluk achterblijft. De ceremoniemeester heeft tijdens de receptie en/of het diner en/of het feest de leiding van de organisatie en zorgt dus dat alles volgens schema loopt. Tijdens het diner kan er gespeecht worden en mag de vader van de bruid als eerste een woordje doen en daarna de bruidegom. Daarna regelt hij de volgorde van de overige speeches. De ceremoniemeester zelf houdt als laatste een speech. Daarin richt hij een toost aan de bruidskinderen, en wanneer het een leuk verhaal is, vertelt hij hoe het bruidspaar elkaar heeft leren kennen.Belangrijke telegrammen en brieven leest hij voor, maar heeft ze zelf eerst doorgelezen, om eventuele gênante passages te voorkomen.Ceremoniemeester tijdens de receptie

De ceremoniemeester zorgt ervoor dat de bruid en bruidegom zich tijdens de receptie en het diner ergens op kunnen knappen of kunnen verkleden voor vertrek. Bij een dinerdansant of op een feest is het de bedoeling dat de ceremoniemeester er voor zorgt dat het bruidspaar de dans opent. Wanneer de tweede dans begint, danst de bruid met haar vader en de bruidegom met zijn moeder en vervolgens danst de bruid met haar schoonvader en de bruidegom met zijn schoonmoeder. Daarna volgen de andere gasten.
Als het tijd is voor vertrek, controleert de ceremoniemeester of het vervoer waarin het bruidspaar vertrekt in orde is. Hij zorgt ervoor dat het bruidspaar alle benodigde papieren voor de reis in het bezit heeft. Vervolgens geeft hij het sein aan de gasten om het bruidspaar uit te komen zwaaien. Nu het bruidspaar is vertrokken zit de taak van de ceremoniemeester erop.